Dit privacybeleid geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonlijke gegevens bij het gebruik maken van onze websites inclusief onze webshop en onze wedstrijdpagina’s.

De Tafel van Zes gcv is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

De Tafel van Zes
Fazantenstraat 31
3530 Houthalen
België

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van onze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

De Tafel van Zes springt zorgvuldig om met foto’s en video’s. Voor het maken en gebruiken van beelden vraagt De Tafel van Zes steeds de toestemming van de betrokken persoon. Die kan expliciet (door het ondertekenen van een document) of impliciet (bv. door het poseren voor een foto) zijn. Daarnaast bestaan er uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is (bv. een groep mensen). Iedereen die (ook achteraf) een probleem heeft met het maken of gebruik van een foto kan eenvoudig contact opnemen met onze klantenservice.

Welke gegevens verzamelen we over je?

 1. contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 2. betalingsinformatie en betalingsgeschiedenis
 3. bestelgegevens
 4. geslacht
 5. leeftijd en geboortedatum
 6. shopgeschiedenis

Het is niet onze bedoeling om persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken.

Voor welke gelegenheden en doeleinden gebruiken we je gegevens?

De Tafel van Zes gebruikt bij de volgende gelegenheden je persoonlijke gegevens: bij je online aankopen, voor direct marketing, bij je De Tafel van Zes-account, voor onze klantenservice, bij wedstrijden, voor onze eigen ontwikkeling en verbetering, bij wettelijke verplichtingen, bij preventie van misbruik en criminaliteit en wanneer je je uitdrukkelijke toestemming geeft. De Tafel van Zes kan je e-mailadres gebruiken om commerciële aanbiedingen te doen. We bieden je bij elke communicatie de mogelijkheid om aan te geven dat je deze niet langer wilt ontvangen.

Online aankopen

We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om je online aankopen bij De Tafel van Zes te beheren door je bestellingen en retouren te verwerken via onze online diensten. We sturen je updates van de leveringsstatus van je bestelling of bij eventuele problemen met de levering van je artikel(en). We gebruiken je persoonlijke gegevens om je betalingen te beheren en om klachten en garantiekwesties voor producten af te handelen. Aan de hand van je gegevens word je geïdentificeerd en wordt de wettelijke minimumleeftijd om online te shoppen gevalideerd. Je adres wordt bevestigd aan externe partners zodat je bestelling op het juiste adres kan worden geleverd. We bieden je verschillende betalingsmogelijkheden aan en voeren analyses uit om te achterhalen welke betalingsalternatieven voor jou beschikbaar zijn.

De Tafel van Zes-account

We gebruiken je persoonlijke gegevens voor het creëren en beheren van je unieke De Tafel van Zes-account om je een gepersonaliseerde en relevante ervaring te geven in de webshop van De Tafel van Zes. Zo kan je zelf informatie over je bestelgeschiedenis raadplegen en je accountinstellingen (inclusief marketingvoorkeuren) beheren. Verder geven we je de mogelijkheid om items te bewaren in je winkelmandje. Om je te voorzien van relevante productaanbevelingen zal De Tafel van Zes je navigatie en browsen op onze digitale platforms, je shopgeschiedenis en de gegevens die je bij ons hebt ingediend via je account bewaren.

Klantenservice

Je persoonlijke gegevens gebruiken we om je vragen te beantwoorden en om klachten en garantiekwesties af te handelen. Met je persoonlijke gegevens kunnen we je ook technische ondersteuning bieden via e-mail, onze chatfunctie, telefoon en via social media. We kunnen je ook zelf contacteren als er een probleem is met je bestelling.

Wedstrijden

Wanneer je deelneemt aan één van onze wedstrijden, worden je persoonlijke gegevens geregistreerd en bewaard. De Tafel van Zes zal deze gegevens gebruiken om deelnemers te contacteren over de wedstrijd, om de identiteit van deelnemers te bepalen, de leeftijd van deelnemers te controleren, om winnaars te contacteren en de prijzen te leveren.

Ontwikkeling en verbetering

De Tafel van Zes wil zichzelf, haar diensten, producten en systemen voortdurend verbeteren. Voor dit doel zullen we je persoonlijke gegevens registreren en bewaren. We analyseren je gegevens hiervoor niet op individueel niveau, alle verwerkingen zullen worden uitgevoerd op gepseudonimiseerde gegevens. Zo kunnen we onze diensten gebruiksvriendelijker maken en ons productaanbod verbeteren.

Vervulling van wettelijke verplichtingen

Wij zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan verplichtingen in wetten, rechterlijke uitspraken en beslissingen van autoriteiten. Dit omvat het gebruik van je persoonlijke gegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en te verifiëren om de boekhoudregels na te leven.

Preventie van misbruik en criminaliteit

We gebruiken je persoonlijke gegevens voor verliespreventiebeheer door ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden worden nageleefd en om misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen. Je persoonsgegevens worden ook gebruikt voor videobewaking, om incidenten op te volgen en om strafbare feiten in onze winkels te voorkomen of te melden.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel rechtmatig door ons worden gebruikt en verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Het gebruik van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt gesloten.
 2. We beschikken over je uitdrukkelijke en vrije toestemming om je gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.
 3. Het gebruik van je persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
 4. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken.

Hoe lang bewaren we je je gegevens?

We bewaren je gegevens enkel zolang als dat nodig is met het oog op de doeleinden en gelegenheden zoals hierboven omschreven. Met andere woorden, we bewaren je gegevens zolang je een actieve klant bent, of zolang het project waaraan je deelnam loopt, of totdat je je toestemming om je gegevens te bewaren intrekt.

Gebruik van beeldmateriaal

De Tafel van Zes springt zorgvuldig om met foto’s en video’s.
Voor het maken en gebruiken van beelden vraagt De Tafel van Zes steeds de toestemming van de betrokken persoon. Die kan expliciet (door het ondertekenen van een document) of impliciet (bv. door het poseren voor een foto) zijn. Daarnaast bestaan er uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is (bv. een groep mensen).
Iedereen die (ook achteraf) een probleem heeft met het maken of gebruik van een foto kan eenvoudig contact opnemen met onze klantenservicesmedewerkers.

Waar bewaren we je gegevens?

De persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen worden in de Europese Economische Ruimte (“EER”) bewaard. Je gegevens zullen nooit buiten Euro Shoe Group NV voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je onze diensten te verstrekken. Welke categorieën van derden vind je onder de titel “Wie heeft toegang tot je gegevens?”.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Enkel onze werknemers die toegang nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, krijgen toegang tot je gegevens. Deze personen handelen onder toezicht en onder verantwoordelijkheid van De Tafel van Zes. Daarnaast doen we ook beroep op externe leveranciers die voor ons bepaalde verwerkingen uitvoeren zodat we jou onze producten en activiteiten kunnen aanbieden, zoals IT-diensten, financiële, boekhoudkundige, logistieke en soortgelijke andere diensten. Aangezien deze externe leveranciers in het kader van de door ons gevraagde diensten toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens, hebben we technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat jouw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt en gebruikt voor de doeleinden en gelegenheden zoals hierboven beschreven.
Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Je kunt De Tafel van Zes contacteren om je persoonlijke gegevens te ontvangen via e-mail.

Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je altijd het recht om je toestemming op elk ogenblik in te trekken.

Wanneer De Tafel van Zes je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst, heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en digitaal formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend.

Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen. Als je een De Tafel van Zes-account hebt, kun je je persoonlijke gegevens bewerken op je accountpagina.

Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door De Tafel van Zes zijn verwerkt, te laten wissen. We kunnen echter wel persoonsgegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden vereist zijn.

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wanneer deze gegevens verwerkt worden met het oog op statistische doeleinden, ingeval van redenen die met je specifieke situatie verband houden.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse ten behoeve van direct marketing. Je kunt je op de volgende manieren afmelden van direct marketing:

 1. door de instructies in elke marketingmail te volgen
 2. door je uit te schrijven voor onze nieuwsbrief in je De Tafel van Zes-account

Je hebt het recht om te vragen dat De Tafel van Zes de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:

 1. als je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, kan je om een beperking van de verwerking vragen gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van deze persoonsgegevens te controleren.
 2. als de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en je ons in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan.
 3. als je bezwaar hebt gemaakt tegen een verwerking, zullen wij deze verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van jou.
 4. als wij de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar het wel nodig is voor jouw verdediging tegen rechtsvorderingen.

Je kan onze klantenservicemedewerkers, die je verzoeken in verband met je hierboven vermelde rechten behandelen, bereiken via info(at)detafelvanzes.be

Ingeval de klant of deelnemer ervan overtuigd is dat De Tafel van Zes een inbreuk heeft gepleegd op diens rechten, dan heeft de klant of de deelnemer de mogelijkheid om zich te wenden tot de toezichthoudende autoriteit, d.i. de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies

Wij willen onze diensten in de toekomst zo individueel mogelijk aanbieden en continu verbeteren om je interessante informatie en een aangename winkelbeleving te kunnen bieden. Daarom maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden gegenereerd en door middel van de toegepaste webbrowser tijdens het online bezoek op je computer of mobiel toestel worden opgeslagen.

We maken gebruik van cookies:

 1. om je voorkeuren te registreren
 2. om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan je winkelmandje
 3. om informatie te registreren die eigen is aan jou, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 4. om je bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die je zouden kunnen interesseren
 5. om je vroegere activiteiten op de site te registreren, om je bij je volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden
 6. om ervoor te zorgen dat je niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt
 7. om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van je browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

Onze webshop is zodanig opgebouwd dat je eenmalig wordt geïnformeerd, voordat er cookies worden geplaatst. Bovendien kan je het plaatsen van cookies volledig weigeren voordat je verder surft op de website. Het weigeren van cookies kan technisch gezien in bepaalde gevallen tot een beperking van de functionaliteit leiden. Wij adviseren je daarom om het ontvangen van cookies op je computer toe te staan als je de webshop van De Tafel van Zes bezoekt.

Houd er rekening mee dat de inhoud van je winkelmandje in een cookie wordt opgeslagen. Een aankoop zonder cookies is daarom om technische redenen helaas niet mogelijk.

Gegevens die we verzamelen op basis van cookies blijven 26 maanden bewaard.